Stress 2 Flow | NIEUW


Evenementgegevens


Laagdrempelig en authentiek gaat de nieuwe cursus van STRESS 2 FLOW van start. In groepsverband wordt hier ingegaan op het thema stress en wat je hieraan kunt doen. Dat is vaak meer dan je denkt. Gezamenlijk creëren we een gezellige en vertrouwde omgeving waar men kan delen en leren van elkaar.

De groep bestaat uit 5 tot 10 mensen, waar 6 keer een groepsgesprek van een uur tot max. ander halfuur wordt gehouden. Verschillende methodieken worden ingezet, zoals; NLP, Mindfulness, RET en ACT, om een Positieve verandering te bewerkstelligen.

LET OP!!! Deze cursus gaat van start zodra het minimum van 5 aanmeldingen is bereikt.  Dus meld u aan!!! Zodat deze educatieve en bevrijdende cursus, van start kan gaan.

Stress sluipt erin… en is in onze maatschappij helaas niet meer weg te denken. Ook ligt het ten grondslag aan vele
ziektes en ongemakken. Daarom is het des te belangrijker te weten hoe ermee om te gaan en inzicht te krijgen in 
de oorzaak. Dat is het doel van deze interactieve bijeenkomsten, waarbij elke week een ander thema centraal staat.
Door in groepsverband oefeningen te doen leer je over jezelf en de ander. Het delen van ervaring draagt bij aan 
een waardevolle verbinding onderling én werkt stress verlagend. Je krijgt praktische handvaten mee naar huis om
zelf toe te passen. Geïnteresseerd?! Schrijf u hieronder in.
Voor meer info. kunt u Gerlanda mailen of haar website www.senszu.nl bezoeken. 
Ook is het mogelijk om, ter introductie, het Stress Spreekuur bij te wonen. 
Op maandag van 9.30 tot 11.00 uur bij Sonde 2000 | Eikenlaan 288-1.

Do you prefer, in English, a group meeting or individual session? Please contact us by email.

Liever eerst kennismaken met de stresscoach, Gerlanda Dijkstra, dat kan via het stress spreekuur op maandag tussen 9.30 en 11.00 uur. Voor meer info zie link.

Gerlanda Dijkstra | Stresscoach

Aanmeldingsformulier:

Aanmelden is niet meer mogelijk voor dit evenement.